top of page

 

ÜLD- JA OSTUTINGIMUSED

1.ÜLDTINGIMUSED

 1. Müügitingimused kehtivad www.noorkuu.com veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja OÜ M2AA (edaspidi www.noorkuu.com) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

 2. Noorkuubotique.eu kasutajaks registreerides ja/või toodete ostmiseks kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.

 3. Noorkuubotique.eu jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse www.noorkuu.com veebilehel.

2.MÜÜGILEPINGU JÕUSTUMINE

 1. Noorkuubotique.eu müüb ja Klient ostab e-poes pakutavaid tooteid.

 2. Noorkuubotique.eu ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest OÜ M2AA-l arvelduskontole.

 3. www.noorkuu.com veebipoes tellimust vormistades ning maksmist sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

3.HINNAD

 1. Kõik www.noorkuu.com veebipoes olevad hinnad on Eurodes.

 2. www.noorkuu.com jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

4.TELLIMUSE VORMISTAMINE JA KAUBA EEST TASUMINE

 1. Tellimuse tasumisel saab Klient valida omale sobiva makseviisi: Paysera, pangalingiga: Swedbank, SEB, Luminor (Nordea), LHV, krediitkaardiga, PayPal, Revolut. Klient maksab 100% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks.

 2. Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda, kui Klient on tasunud 100% tellimuse kinnitusest.

5.KOHALETOIMETAMINE

 1. Peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist) komplekteerib www.noorkuu.com tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks meie logistikapartneritele.

 2. Noorkuubotique.eu veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad arve tasumise hetkest.

 3. Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama www.noorkuu.com´d koheselt enne kauba kohaletoomist.

 4. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. www.noorkuu.com ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

 5. Transpordi käigus vigastada saanud saadetistele kus tooted, kuid mitte tootepakendid, on saanud kahjustusi, saavad Kliendile asendatud. Asendamise võimatuks osutumise korral pakume kahjustatud kauba maksumuse hüvitamist.

6.TAGASTAMISÕIGUS

 1. Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

 2. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja orginaalpakendis.

 3. Kauba tagastamiskulud kannab klient (max. 5€, VÕS §194 lg 4), välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.

 4. Kaup, kus on teie graveering või kaup, kus on valitud teie toote pikkus või kinnituse metall (hõbe või kullatud hõbe) ei kuulu tagastamisele, sest see on valmistatud eritellimusena.

 5. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus e-posti aadressil boutiquenoorkuu@gmail.com 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama Kliendi nime, toote nime ning tagastuse põhjust.

 6. Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile peale tagasi jõudnud kauba üle kontrollimist, kuid mitte hiljem kui 10 päeva jooksul.

7.PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

 1. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

 2. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama www.noorkuu.com´d probleemist e-posti aadressil boutiquenoorkuu@gmail.com ning esitama järgmise informatsiooni: nimi, kontaktandmed ja toote puudus. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist.

 3. www.noorkuu.com ei vastuta:

  • Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest

  • Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel

  • Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

8.VASTUTUS JA VÄÄRAMATUD JÕUD

 1. www.noorkuu.com vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab www.noorkuu.com ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

 2. Noorkuubotique.eu ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida www.noorkuu.com ei saanud mõjutada ette näha.

9.PRIVAATSUS

 1. www.noorkuu.com veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku www.noorkuu.com´le enda isikuandmete töötlemiseks.

 2. www.noorkuu.com kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks ja ei avalda neid kolmandatele osapooltele.

10.MUUD TINGIMUSED

 1. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse. www.noorkuu.com-l on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse.

bottom of page